Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”)

V tomto dokumentu naleznete informace, jaké osobní údaje o Vás na základě vyplnění poptávkového formuláře zpracováváme, na základě jakého důvodu, k jakým účelům, komu je předáváme a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je BigMat CZ, obchodní družstvo, se sídlem Sezemická 2757/2, 19300 Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7499, IČ: 24692859 (dále jen “BigMat” nebo „správce“).

Jaké údaje o vás BigMat zpracovává?

BigMat zpracovává výhradně údaje, které mu poskytnete v rámci odeslání poptávkového formuláře.

BigMat jakožto správce, zpracovává pouze následující osobní údaje:

a) Identifikační údaje, tj. jméno, příjmení

b) Kontaktní údaje, tj. telefonní číslo, e-mailová adresa.

Proč BigMat osobní údaje zpracovává a za jakým účelem?

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu (tzn. poskytnutého v rámci poptávkového formuláře na našich webových stránkách). Účelem udělení tohoto souhlasu je Vaše zařazení do databáze zákazníků pro účely nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle z.č. 480/2004 Sb..

Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným požadavkem a je zcela dobrovolné. Zdrojem údaje jste Vy sami, tím že své osobní údaje vyplníte v příslušných elektronických formulářích. Udělený souhlas se zpracováním údajů můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.

Odvolání můžete provést následujícími způsoby:

 • Telefonicky na čísle: +420 776 777 867
 • E-mailem na: info@bigmat.cz
 • Písemně na adrese: Sezemická 2757/2, 193 00 – Praha 9

Jaká je doba zpracování osobních údajů?

Osobní údaje, které BigMat zpracovává, jsou uchovávány po dobu, na kterou je souhlas udělen.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracovává BigMat jako správce. Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rámci České republiky. Údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, v informačních systémech správce za účelem nabízení zboží a služeb a pro zasílání elektronických obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zákonem, nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

V souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů máte při zpracování svých osobních údajů správcem následující práva:

 • a) Právo na přístup: Subjekt údajů má právo vědět, jaké údaje a které kategorie údajů o něm BigMat zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo je zpracovává kromě správce BigMat a jaká má další práva související se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo požádat BigMat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup může požádat také o kopii zpracovávaných osobních údajů
 • b) Právo na opravu. Pokud subjekt údajů zjistí, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je správce bez zbytečného odkladu opravil, popř. doplnil.
 • c) Právo na výmaz (právo být zapomenut). V některých případech má subjekt údajů právo, aby správce jeho osobní údaje vymazal. Právo na výmaz se nicméně neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právních povinností správce, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce. Vaše osobní údaje budou tedy bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • údaje již správce nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával,
  • osobní údaje zpracovává správce protiprávně,
  • subjekt údajů využije svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) nebo
  • pokud subjekt údajů odvolá svůj udělený souhlas
 • d) Právo na omezení zpracování. V některých případech je možné kromě práva na výmaz využít právo na omezené zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje subjektu údajů požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování.
 • e) Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat od správce všechny své osobní údaje, které správci sám poskytl a které o něm správce zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby mohl správce na žádost subjektu údajů údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracovává automatizovaně ve svých elektronických databázích. Touto formou tedy nemůže dojít k přenosu všech údajů, které subjekt údajů vyplnil ve formulářích pro soutěže či akce.
 • f) Právo vznést námitku proti zpracování. Námitky je možné vznést proti zpracování pro účely přímého marketingu. V případě obdržení námitky bude omezeno zpracování osobních údajů a bude provedeno věcné posouzení námitky za účelem zjištění oprávněných důvodů zpracování. V případě prokázání, že neexistují oprávněné důvody, musí správce osobní údaje bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat.
 • g) Právo podat stížnost

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje zpracovává správce neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může vedle využití práva na výmaz a práva na omezení zpracování podat stížnost.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, je možné se obracet na BigMat, Sezemická 2757/2, 193 00 – Praha 9. Máte právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti správcem. Více informací o právech subjektů osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo subjektu údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

NAŠI DODAVATELÉ
Rockwool
Onduline
Montkov
URSA
DIS
Schiedel
SOL SUBSTRÁTY
Alumet
Slezák - RAV
Fermacell
Démos trade
Porfix
RoofLITE +
Lindab
VLTAVÍN door - Prima dveře
Eclisse
Jafholz
Baumit
Bitumax
M&K servis
SOLIGHT HOLDING s.r.o.
Illbruck
Ecoplanet
Vitex
BMI icopal vedag
MAGG
RÁJ DŘEVA Třebíč
Diton
CHADIM
Apolo Mea
Tomeš-výroba stavebních hmot s.r.o.
ExcelMix
Kooperativa VOD
ACO
Midas
VANTO NATURAL STONES
Dewalt
NEOPROFIL
Best
Fibran
Beton Hronek
MarexTrade s.r.o.
Fischer
Synthos
VELUX Česká republika, s.r.o.
Direct import group
Murexin
PCI
Adfors
Ciret
Gutta
BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o.
Retic
JAP FUTURE
Little Giant
PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
Heidelberg Materials
KB Blok
Těsmat
Spokar
BRALEP
UO TEX, s.r.o.
Itadeco
Závrz
CEMEX
Remmers
Omak - Blachdom Plus s.r.o.
Atlas
Caparol
Doornite
STELLA METALLI s.r.o.
Styrotrade
Rigips
Knauf Insulation
Buscher Hoffmann
Nypro
Austrotherm
Puren
EURO NÁŘADÍ
Pattex
Presbeton
Havos
Dehtochema
Tamadex
PROFIFIX
Meffert ČR spol. s r.o.
Knauf
CEMIX
KM Beta
Tytan
Cidemat
Packwall
Benders
Soudal
LIAS Vintířov
Hašpl
PS coat
Charvát
Bochemie wood care
ASKO
Solodoor
ROTO střešní okna
POL-SKONE
WT Wintech
Cihelna Štěrboholy - Jan Fiala
Semin
Bat nářadí
FEROBET s.r.o.
TOPWET
ROKOSPOL
Bramac
Porotherm
Orlibit
Den Braven
Dörken
Winklmann
Fakro
Mapei
Ytong
Keramika Soukup
Profibaustoffe
Siniat-lafarge
Weber
HPI
Mediterran
Stanley Black&Decker
Egibi
Jacer
ProTec
Tomegas
Pilecký
Velbit
Koelner
Scrigno
Schuller Eh´klar s.r.o.
Pagroma
HET
Detecha
Colorlak
Sepos
Tondach
Delta plus
Bosch
CS Beton
Readymat Obchodní s.r.o.
Ven
Zambelli - technik
Abplast
Narex
Mistral
EKOMAT - Polypo
BigMat
MEA
Silka
Lanex
MK keramika
Likov
XTline
SIKA
Holcim
M-tec
Racek
Betonpres
Ceresit
LANIT PLAST
Agro CS
AQUAPLASTIC
Holztechnik
RECTOR Česká Republika
Acara Praha
Klinker
Izopol Dvořák, s.r.o.
Dakea
Bachl
Fast cz
Quick-mix
Stachema
Franken Maxit s.r.o.
HACO
Stavkomplet
Gunnex
TopKraft
Hasoft
Multipor
Xella
Ciko
KVK Parabit
Okpol
Heluz
Cobra
Toptrade
Top Teramo
Raven CZ a.s.
Pilana
VASPO
Isover
Ceys - MARCA CZ
Satjam